top of page

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı -

Çamlıca Eğitim Merkezi

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı; ilk projemiz olan Çamlıca Eğitim Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle dünyaya gözlerini açmış oldu!

Takatimiz ve muvaffakiyetimiz nisbetinde bütün insanlığa ulaştırmayı hedeflediğimiz yüce dinimizin değerlerini Ehl-i Sünnet ve’l- Cemaat usulü dairesinde tedris etme gayesiyle hizmetinize açtığımız bu eğitim yuvasının bütün islam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah teala’dan dilemekteyiz.

İslâm dünyasında medreselerin varlığından önce de çocuklara ve gençlere hangi konuların öğretilmesi gerektiği sürekli tartışılmıştır. el-Kâbisî, İbn Miskeveyh, Farabî ve İbn Sina gibi birtakım düşünürler, bilimleri tasnif edip bazı gerekçelerle öğretilmesi gerekenleri önem sırasına koymuş, İbn Haldun ve Gazâlî gibi alimler de bilimleri sınıflandırmaya çalışmışlardı. Bütün bu tasniflerde dikkati çeken nokta, özellikle dinî bilimlerin merkezde tutulması, ona yardımcı bilimlerin öğretilmesinin de tavsiye edilmesiydi.

 

Bütün insanlığın dünya ve ahiret salah ve menfaatleri  için çalışmayı esas alan vakfımızın bu mübarek yolda ilk adımını teşkil eden Çamlıca Eğitim Merkezi’nin takip ettiği usul; yüzyıllardır müslümanların ilim geleneğini ifade eden “medrese usulüdür”Bunun yanı sıra, merkezimizin ayrıcalıklarından biri olduğunu düşündüğümüz, yukarıda yardımcı bilimler diye ifade edilen ve günümüzde; fizik, kimya, biyoloji, mathematik, sosyoloji, psikoloji, astronomi ve teknik gibi başlıklarla karşımıza çıkan fen bilimlerinin, haftalık ve aylık seminerlerle gerekli seviyede öğretilmesi de proğramımızın bir parçasıdır.

 

Yaklaşık bir asırdır çeşitli zorluklara rağmen varlığını sürdürmeye çalışan medreselerimiz, mezkur süreçten geçerken halince bir çok yara almış ve günümüzde, Türkiyedeki medreselerin -bazı sevindirici istisnalar hariç- genelinde sadece alet ilimleri okutulur hale gelmiştir. Kendisinde 8 yıl gibi uzun bir zaman tedris görülen ve bu zaman zarfı içerisinde bir tane dahi fıkıh veya hadis kitabı okutulmayan medreselere rastlamak bir istisna değildir. Buna rağmen, medreselerde okutulan alet ilimlerinin, son derece büyük bir binaya benzeyen islamî ilimlerin en sağlam bir temel üzerine kurulabilmesi yolunda çok güçlü bir altyapı teşkil ettiğini görmekteyiz. Bu şekil bir altyapı kazanılmadan böylesi bir binayı dikmenin mümkün olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Alet ilmi alanında okutulan eski Osmanlı medreselerdeki kitaplar, “doğu usulü” üzere tedris veren medreselerde iyi bir seviyede hala okutulmakta, lakin fıkıh, hadis, tefsir gibi ilimlerin tedrisi çok yetersiz kaldığı için beklenen “âlim” yetişememektedir.

 

Bu durum karşısında bize düşen, miras aldığımız bu medrese metodunu esas alıp eski parlaklığına geri döndürmek, hatta daha yükseklere çıkarmaktır. Nitekim imam-hatip liseleri ve ilahiyat fakültelerinin medreselerin yerini dolduramadığı malumdur. Ayrıca günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilmek ve asrımızın zihin yapısına hitap edebilmek için fen ilimleri sahasında gerekli ölçüde eğitim alınmalı, ayriyeten dünya olaylarını doğru yorumlayıp ifade edebilmek için işin tefekkür ve tahlil tarafının/entelektüel boyutunun da geliştirilmesi gerekmektedir.

 

Bu ümmet geçmişini kuşatamazsa geleceğini kaybetmesi mukadder olduğu gibi, günümüzdeki problemlerimizin üstesinden gelebilmek için de içinde yaşadığımız realitemizi kavramamız kaçınılmazdır. Dinimizi ve dolayısıyla kimliğimizi korumak için bundan başka çaremiz yok.

 

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı - Çamlıca Eğitim Merkezi’nin temel hedefi bu dini vecibenin yerine getirilmesinde katkı sağlamaktır. Gerekli imkânlara sahibiz! Hem ifrat hem de tefrit boyutlarıyla islam alemini ve hatta bütün dünyayı kasıp kavuran fikir sapmalarının üstesinden gelebilmek için bu husus küçümsenmeyecek bir önemi haizdir!

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın ilk projesini teşkil eden Çamlıca Eğitim Merkezi’nin sadece bir ilk olmasını ve bundan sonra daha nice hayırlı projelerin tevarüd etmesini Allah teala’dan niyaz etmekteyiz. Dualarınızı eksik etmeyin... Selamun Aleykum

bottom of page