20160417_182204_edited

20160417_182204_edited

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı -

Çamlıca Eğitim Merkezi

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı; ilk projemiz olan Çamlıca Eğitim Merkezi'nin hayata geçirilmesiyle dünyaya gözlerini açmış oldu!

Takatimiz ve muvaffakiyetimiz nisbetinde bütün insanlığa ulaştırmayı hedeflediğimiz yüce dinimizin değerlerini Ehl-i Sünnet ve’l- Cemaat usulü dairesinde tedris etme gayesiyle hizmetinize açtığımız bu eğitim yuvasının bütün islam alemi için hayırlara vesile olmasını Allah teala’dan dilemekteyiz.

İslâm dünyasında medreselerin varlığından önce de çocuklara ve gençlere hangi konuların öğretilmesi gerektiği sürekli tartışılmıştır. el-Kâbisî, İbn Miskeveyh, Farabî ve İbn Sina gibi birtakım düşünürler, bilimleri tasnif edip bazı gerekçelerle öğretilmesi gerekenleri önem sırasına koymuş, İbn Haldun ve Gazâlî gibi alimler de bilimleri sınıflandırmaya çalışmışlardı. Bütün bu tasniflerde dikkati çeken nokta, özellikle dinî bilimlerin merkezde tutulması, ona yardımcı bilimlerin öğretilmesinin de tavsiye edilmesiydi.

 

Bütün insanlığın dünya ve ahiret salah ve menfaatleri  için çalışmayı esas alan vakfımızın bu mübarek yolda ilk adımını teşkil eden Çamlıca Eğitim Merkezi’nin İsalmî ilimlere dair seminerleri noktasında takip ettiği usul; yüzyıllardır müslümanların ilim geleneğini ifade eden “medrese usulüdür”Bunun yanı sıra, merkezimizin ayrıcalıklarından biri olduğunu düşündüğümüz, yukarıda yardımcı bilimler diye ifade edilen ve günümüzde; fizik, kimya, biyoloji, mathematik, sosyoloji, psikoloji, astronomi ve teknik gibi başlıklarla karşımıza çıkan fen bilimlerinin, haftalık ve aylık seminerlerle gerekli seviyede öğretilmesi de proğramımızın bir parçasıdır.

Bu ümmet geçmişini kuşatamazsa geleceğini kaybetmesi mukadder olduğu gibi, günümüzdeki problemlerimizin üstesinden gelebilmek için de içinde yaşadığımız realitemizi kavramamız kaçınılmazdır. Dinimizi ve dolayısıyla kimliğimizi korumak için bundan başka çaremiz yok.

 

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı - Çamlıca Eğitim Merkezi’nin temel hedefi bu dini vecibenin yerine getirilmesinde katkı sağlamaktır. Hem ifrat hem de tefrit boyutlarıyla islam alemini ve hatta bütün dünyayı kasıp kavuran fikir sapmalarının üstesinden gelebilmek için bu husus küçümsenmeyecek bir önemi haizdir!

Aktif Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı’nın ilk projesini teşkil eden Çamlıca Eğitim Merkezi’nin sadece bir ilk olmasını ve bundan sonra daha nice hayırlı projelerin tevarüt etmesini Allah teala’dan niyaz etmekteyiz. Dualarınızı eksik etmeyin...

Makaleler
Arsiv